Jdi a zeptej se tygra (s Františkou Vrbenskou, in: Pevnost 9/2009)

10.04.2021

Na kostech mrtvých vrány hřadují,
déšť stéká po zlomené střele.
Až s novým jarem tráva vyraší,
vrátí se muži na vyprahlá pole?

Muž vrávoravě klusal plání a kvičel. Ovíjely ho plameny jako milenka, pokrývaly mu tvář nachovými polibky, okusovaly ušní lalůčky a vjely do vlasů. Přílbu ztratil mezi kupkami tkání a zbroje - těly čomských válečníků, s nimiž před pár chvílemi vyrážel do útoku.
O tucet sáhů dál vojáka z Čomjü sledovali waynanští nepřátelé. Drželi se na loučce mezi obloukem útesů, za nouzovou hradbou z kůlů a roští. Jejich vlastní padlí tvořili druhý obranný val.
"Tihle Čchiemové dost vydrží," pronesla snivě mladá žena, copy propletené hadími kůžemi. Pozvedla luk s nasazeným šípem. "Vsaď se, zasáhnu ho do pravého oka, to zatím neprasklo!"
Hořící muž konečně padl na kolena, svíjel se jako přidrcený červ.
"Ne! Střelivo bude zapotřebí," sekl zvučný mladý hlas. Ramenáč, celý černožlutě pomalovaný, kývl přes bojiště na opačný konec planiny... Ležení čomského vévody. Les kopí, vlající praporce, houfy ozbrojenců.
"Zůstalo nás čtrnáct, Větrný lve," ušklíbl se štíhlý mládenec s vytetovaným náhrdelníkem z rudých ptačích per. "Vévodu Songina rozprášíme jako nic s tou třicítkou vojáků tuhle pod skalou."
"Poslední drobek z císařských oddílů... jsou docela zdatní, když přežili výpady Čchiemů. Už se nebojí ani nás," zasmála se Měděná zmije, uvolňujíc tětivu.
"Řadové pěší vojsko není na našince zvyklé," mínil pořízek, oslovený jako Větrný lev. Velel skupině bátyrů, mistrů zbraní, pěstí a kouzel z pověstné Neviditelné vesnice Tao-ri. Po staletí jejich Bratrstvo chránilo říši a císaře, uctívané, milované i obávané lidem Waynanu.
Jižní fénix zašilhal na své ohnivé tetování. "Jsme zabijáci a čarodějové. Můžeme jim podstrčit žvatlavou žábu nebo očarovat jejich kladélka," vyprskl.
"Žvásty! Voda nám došla," hlásil vysoký bátyr, nosní přepážku mu protýkal stříbrný půlměsíc. "Čekáš, až chcípnem žízní? Radši čomským psům rozdrbejme řiť!"
"Mohli jsme zvítězit," postýskl si Jižní fénix. "Budeme hrdinsky chcípat."
Největší z pevností ve velkolepé hraniční zdi Sijen, Tygří hlavu, ohrožovalo vévodovo tažení, avšak posily ze severu zatím nedorazily.

...

  • KOUPIT (klikni)

Příběh ze světa románu Vítr v piniích. Povídka uvádí do děje několik postav, které se setkali mnoho let před událostmi v románu. Mladičký Darengol, ještě jako kapitán, a bátyrové Větrný lev a Tisící liška na počátku Čomské války...

  • V roce 2009 vydala Pražská vydavatelská společnost
2021 JP&D | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky